ORGANICS LEGENDARY GROUP

กิจกรรม บริษัทพาไปชมภาพยนต์เรื่อง หลานม่า

5 เมษายน 2567

รวมภาพบรรยากาศ พาพนักงานบริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เหมาโรงหนังเพื่อรับชมภาพยนต์เรื่อง "หลานม่า" ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน รอบ 19.00 น. ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส นครปฐม ทั้งนี้ทางบริษัทให้ความสำคัญทางด้านสวัสดิการของพนักงานทุกคน เป็นขั้นกว่าของสวัสดิการ เพราะเป็นภาพยนต์ที่ทำให้เราตระหนักถึงการให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัว เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญมากๆของทางบริษัท