ORGANICS LEGENDARY GROUP

เซ็นสัญญารับนวัตกรรม Dual-Softgel

20 มีนาคม 2567

เซ็นสัญญารับนวัตกรรม Dual-Softgel ที่จดสิทธิบัตรมากกว่า 70 ฉบับ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน โดยนวัตกรรมนี้ถูกทางรัฐบาลของUSAตีมูลค่าไว้สูงถึง2พันล้าน ซึ่งจะถูกส่งต่อถึงเราแต่เพียงผู้เดียวในAsia